VARFÖR?

Ja, för många tycks nog frågan väldigt relevant och inte sällan har frågan
ställts.
Reaktionerna och åsikterna är många.
Att förmedla ett svar till "icke friluftsfrälsta" är inte lätt.
Ja, varför vill vi då "utsätta" oss för detta?
För det första så ser vi inte det som att vi utsätter oss för något. För oss
är det en dröm som vi förhoppningsvis kommer att förverkliga.
Ett pussel av många bitar som gör helheten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett samspel, en kombination som driver oss till att sätta oss i kajakerna
och sträva mot att nå Haparanda med många roliga minnen och underbara
upplevelser.