Till och vid Svinesund
Alabodarna
Ålabodarna
Ålabodarna
Fotograf Uno Jacobsson