Expeditionen

Vår paddling som vi valt att döpa till -Sveakust- kommer att genomföras
enligt reglerna för Havspaddlarnas Blå band. Om det går som planerat
kommer vi i augusti månad att kvalificera oss till HBB 2006, som
kajakpaddlaren och äventyraren Jim Danielsson instiftade för 16 år sedan.

Läs mer här

Vi paddlar var sin Artic Star 570. En finsktillverkad kajak med gott om
stuvutrymme och goda sjöegenskaper. Vi kommer att sova i tält och tillaga
vår mat över bensinkök. Maten är väldigt viktig för våra upplevelser därför
har vi lagt ner mycket tid på att få variation i kosten utan att tumma på
näringsinnehåll eller vikt. En upplevelse som denna sätter sina
begränsningar på vad som kan stuvas ned i skotten. Utrymmet, självklart, men
också tiden för tillagning i form av bränsletillgång och faktumet att vi
endast har en värmekälla. Utöver den "vanliga" maten kommer vi att ha en
veckas reservmat med oss för eventuella stormiga perioder. En annan del som
ständigt pågår är säkerhetstänkandet. Utrustningen måste vara driftsäker,
lätthanterlig och ska vara lätt att laga med enkla medel om olyckan är
framme. Det handlar dock inte bara om utrustnigen, det är ett helt sätt att
tänka. Den mentala biten är även den något som alltid finns där. Allt som
kommer att hända, allt som kan hända.

Vi har under planeringstiden arbetat på olika orter vilket har resulterat i
massor av telefon samtal, resor och e-brev. Som varje kajak och friluftsmänniska har vi även våra egna lösningar på utrustningen. En ny delning till paddeln, sittställningen har modifierats, vattentät ficka i sittbrunnen, vattentäta packpåsar har sytts, bara föra att nämna några.

Det är mycket som ska stämma innan en sån här expedition blir lyckad; planering, genomförande och efterarbete, inget får glömmas, inget får gå snett. Vi är spända och fyllda
av förväntan och ser fram emot Sveakust med många nya möten och underbara upplevlser.


Väl Mött// Lena och Julia